Nauka

Uwaga! Trwa rektrutacja do szkoły. Potrzebne dokumenty można znaleźć tutaj.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpośredni nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci w wieku od lat 6 do 16. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku dzieci i cyklu kształcenia.


Sześcioletni cykl nauczania przeznaczony jest dla dzieci od lat sześciu i obejmuje naukę gry na następujących instrumentach:

Czteroletni cykl nauczania przeznaczony jest dla dzieci od lat ośmiu i obejmuje naukę gry na instrumentach:Fortepian

Altówka

Szkoła Muzyczna Bochnia - Fortepian Szkoła Muzyczna Bochnia - Altówka

Akordeon

Wiolonczela

Szkoła Muzyczna Bochnia - Akordeon Szkoła Muzyczna Bochnia - Wiolonczela

Skrzypce

Klarnet

Szkoła Muzyczna Bochnia - Skrzypce Szkoła Muzyczna Bochnia - Klarnet

Wiolonczela

Saksofon

Szkoła Muzyczna Bochnia - Wiolonczela Szkoła Muzyczna Bochnia - Saksofon

Gitara

Trąbka

Szkoła Muzyczna Bochnia - Gitara Szkoła Muzyczna Bochnia - Trąbka
 

Puzon

  Szkoła Muzyczna Bochnia - Puzon
 

Perkusja

  Szkoła Muzyczna Bochnia - Perkusja
 

Flet

  Szkoła Muzyczna Bochnia - Flet
   

Zarówno w cyklu sześcio-letnim jak i cztero-letnim oprócz indywidualnych lekcji nauki gry na wybranym instrumencie każdy uczeń uczęszcza na grupowe zajęcia teoretyczne, mające na celu rozwój i poszerzenie wiedzy z zakresu wiadomości o muzyce i kształcenie słuchu. Uczestniczy także w zajęciach chóru lub orkiestry kształcąc umiejętność muzykowania zespołowego.

Szkola 32-700 Bochnia, plac gen. Leopolda Okulickiego 1, tel. 14 612-32-70, fax 14 611-86-19